2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2010)
 Assignatures
  COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 2 3
 
Sessió Magistral
3 6 9
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
2 6 8
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
5 15 20
Presentacions / exposicions
6 24 30
 
Atenció personalitzada
2 2 4
 
Proves orals
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat