2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2010)
 Assignatures
  COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
   Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Participació general 10
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Participació durant les classes presencials 10
Presentacions / exposicions Elaboració d'un pòster
Redacció d'un article i presentació oral
30

50
 
Altres comentaris i segona convocatòria