2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Oenology (2010)
 Subjects
  RESEARCH INTO OENOLOGY IN SPAIN
   Contents
Topic Sub-topic
1. Estructura del Programa de Doctorat
2. La investigació en microbiologia enològica.
3. La investigació en anàlisis químic i sensorial.
4. La investigació en química i composició del vi.
5. La investigació en enginyeria i tecnologia enològiques.