2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
 
 
Enología (2010)
 Asignaturas
  COMPUESTOS FENÓLICOS, POLISICÁRIDOS Y PROTEÍNAS DEL VINO
   Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
Conèixer la realitat química del color del vi. AR4
BC1
CC4
Interpretar la copigmentació i de la formació de nous pigments. BC4
CC4
Aplicar les tècniques analítiques dels compostos fenòlics. AC2
BC2
CC4
Conèixer la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos fenòlics i el color del vi. AC2
BC2
CC4
Conèixer la químca de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions tecnològiques i sensorial AC2
BC1
CC4