2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Oenology (2010)
 Subjects
  STUDY TECHNIQUES IN MYCOLOGY
   Learning aims
Objectives Competences
Estudiar els caràcters morfològics diferencials dels fongs AR2
BC2
BC3
BC4
CC1
CC4
Saber fer servir les tècniques de biologia mol·lecular aplicades a la identificació i tipat dels fongs. AR2
BC2
BC3
BC4
CC1
CC4