2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2010)
 Assignatures
  BACTERIS LÀCTICS I FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
   Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Preguntes escrites sobre les sessions magistrals 25%
Treballs Preguntes escrites sobre la Bibliografia 20%
Debats Presentació i discussió d'un article científic 30%
Presentacions / exposicions Revisió bibliogràfica escrita i presentació 25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria