2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
 
 
Enología (2010)
 Asignaturas
  DISEÑO EXPERIMENTAL Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO EN ENOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA
   Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
  Comun
  Profesionalizador
  Investigador
  AR2 Perfecta capacitació per incorporar-se productivament a un departament universitari per tal de desenvolupar les tasques pròpies d’una Tesis doctoral.
  AR3 La concepció, planificació, execució i direcció de projectes de R+D+I.
  AR6 Conèixer i comprendre els sistemes d’anàlisi estadística, tractament gràfic de dades i gestió d’informació aplicats al camp de la recerca en enologia.
  AR8 L’avaluació crítica de resultats de recerca enològica, pròpia o aliena.
Tipo B Código Competencias Transversales
  Comun
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC12 Aprendre a aprendre.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.