2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2010)
 Assignatures
  DISSENY EXPERIMENTAL I TRACTAMENT ESTADÍSTIC EN ENOLOGIA I BIOTECNOLOGIA
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  Professionalitzador
  Recerca
  AR2 Perfecta capacitació per incorporar-se productivament a un departament universitari per tal de desenvolupar les tasques pròpies d’una Tesis doctoral.
  AR3 La concepció, planificació, execució i direcció de projectes de R+D+I.
  AR6 Conèixer i comprendre els sistemes d’anàlisi estadística, tractament gràfic de dades i gestió d’informació aplicats al camp de la recerca en enologia.
  AR8 L’avaluació crítica de resultats de recerca enològica, pròpia o aliena.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC12 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.