2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
 
 
Enología (2010)
 Asignaturas
  DISEÑO EXPERIMENTAL Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO EN ENOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA
   Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació mitjançant l'ús de la estadística AR6
AR8
BC4
BC12
CC2
Reforçar el raonament crític cap a les solucions les més favorables en l'àmbit de la recerca i d ela innovació enològiques AR2
AR3
BC2
CC2
CC4