2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
 
 
Enología (2010)
 Asignaturas
  TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
   Contenidos
tema Subtema
Els estudiants seran adscrits a un dels grups de recerca que participan en el màster en funció de les disponibilitats dels grups i de la formació previa del estudiant. .
Relacions cíviques amb altres membres del grup de recerca Els reptes de la societat actual
Ciutadania democràtica, drets humans i igualtat de gènere.
Multiculturalisme i adaptació al canvi cultural.
Globalització econòmica i cooperació al desenvolupament