2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19605101 COMUNICACIÓ CIENTÍFICA Únic anual
Obligatòria 3
19605301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19605215 BACTERIS LÀCTICS I FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA Únic anual
Optativa 3
19605214 BIOTECNOLOGIA DELS MICROORGANISMES ENOLÒGICS Únic anual
Optativa 3
19605210 COMPOSTOS FENÒLICS, POLISICÀRIDS I PROTEÏNES DEL VI Únic anual
Optativa 3
19605217 DISSENY EXPERIMENTAL I TRACTAMENT ESTADÍSTIC EN ENOLOGIA I BIOTECNOLOGIA Únic anual
Optativa 3
19605208 ELABORACIÓ DE VINAGRES: ASPECTES TECNOLÒGICS I MICROBIOLÒGICS Únic anual
Optativa 3
19605204 LA INVESTIGACIÓ EN ENOLOGIA A ESPANYA Únic anual
Optativa 3
19605212 LLEVATS I FERMENTACIÓ ALCOHÒLICA Únic anual
Optativa 3
19605202 NOVES TENDÈNCIES EN L'ANÀLISI INSTRUMENTAL DEL VI Únic anual
Optativa 3
19605216 SEMINARI CIENTÍFIC EN ENOLOGIA I BIOTECNOLOGIA Únic anual
Optativa 3
19605211 TÈCNIQUES D'ESTUDI EN MICOLOGIA Únic anual
Optativa 3
19605213 TÈCNIQUES MOLECULARS D'ANÀLISI I CONTROL MICROBIOLÒGIC Únic anual
Optativa 3
19605201 TRACTAMENTS PREFERMENTATIUS I POSTFERMENTATIUS EN L'ELABORACIÓ DE VINS Únic anual
Optativa 3