2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Enologia (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19605301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 30