2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2010)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19605101 COMUNICACIÓ CIENTÍFICA Únic anual
Obligatòria 3
19605301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 30
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19605215 BACTERIS LÀCTICS I FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA Únic anual
Optativa 3
19605214 BIOTECNOLOGIA DELS MICROORGANISMES ENOLÒGICS Únic anual
Optativa 3
19605210 COMPOSTOS FENÒLICS, POLISICÀRIDS I PROTEÏNES DEL VI Únic anual
Optativa 3
19605217 DISSENY EXPERIMENTAL I TRACTAMENT ESTADÍSTIC EN ENOLOGIA I BIOTECNOLOGIA Únic anual
Optativa 3
19605208 ELABORACIÓ DE VINAGRES: ASPECTES TECNOLÒGICS I MICROBIOLÒGICS Únic anual
Optativa 3
19605204 LA INVESTIGACIÓ EN ENOLOGIA A ESPANYA Únic anual
Optativa 3
19605212 LLEVATS I FERMENTACIÓ ALCOHÒLICA Únic anual
Optativa 3
19605202 NOVES TENDÈNCIES EN L'ANÀLISI INSTRUMENTAL DEL VI Únic anual
Optativa 3
19605216 SEMINARI CIENTÍFIC EN ENOLOGIA I BIOTECNOLOGIA Únic anual
Optativa 3
19605211 TÈCNIQUES D'ESTUDI EN MICOLOGIA Únic anual
Optativa 3
19605213 TÈCNIQUES MOLECULARS D'ANÀLISI I CONTROL MICROBIOLÒGIC Únic anual
Optativa 3
19605201 TRACTAMENTS PREFERMENTATIUS I POSTFERMENTATIUS EN L'ELABORACIÓ DE VINS Únic anual
Optativa 3