2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Begudes Fermentades (2014)
 Assignatures
  ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Aprofundir en els processos químics, bioquímics i tecnològics, així com en els últims avenços cientificotècnics, que intervenen en l'elaboració de begudes fermentades, des de la matèria primera al producte final
 A2 Identificar els diferents tipus de begudes fermentades amb la matèria primera i el mètode d'elaboració, i relacionar-lo amb les característiques sensorials del producte final
 A3 Aprofundir en l'estudi dels microorganismes implicats en l'elaboració de begudes fermentades, tant positius com alteradors, analitzant els últims avenços científics, i comprenent la influència que tenen sobre les propietats del producte final.
 A9 Gestionar la informació i el coneixement utilitzant bibliografia cientificotècnica en el camp de la ciència i la tecnologia d'aliments
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears