2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Fermented Beverages (2014)
 Subjects
  LATEST ADVANCES IN THE PRODUCTION OF VINEGARS AND DISTILLED BEVERAGES
   Contents
Topic Sub-topic
Tema 1: Introducció als subproductes del vi

1.1. Definició dels diferents subproductes
1.2. Normatives
1.3. Evolució i importància econòmica
Tema 2: Vinagres
2.1. Tipus de vinagres. Mètodes de producció: Mètodes tradicionals i industrials. Envelliment i tractament dels vinagres.
2.2. Bacteris acètics: Taxonomia i identificació. Factors que afecten al seu creixement. Metabolisme. Seguiment i control del procés d'acetificació. Estudis ecològics. Últimes investigacions en bacteris acètics.
2.3. Anàlisi sensorial i químic. Paràmetres de qualitat
Tema 3: Destil·lats 3.1. Antecedents històrics sobre la destil · lació.
3.2. Fonaments de la destil · lació. Tipus de destil · lació
3.3. Tipus de destil · lats. composició química
3.4. Destil · lats del vi. Brandy i conyac.
3.5. Aiguardents de brisa. Orujo, grappa, marc.
3.6. Destil · lats de fruites