2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Fermented Beverages (2014)
 Subjects
  MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de cervesa.
 A3 Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els microorganismes implicats.
Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de cervesa.
Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar solucions.
 A9 Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la fermentació.
Type B Code Learning outcomes
 CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
Type C Code Learning outcomes