2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Begudes Fermentades (2014)
 Assignatures
  MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de cervesa.
 A3 Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els microorganismes implicats.
Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de cervesa.
Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar solucions.
 A9 Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la fermentació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge