2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Begudes Fermentades (2014)
 Assignatures
  MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de cervesa.
 A3 Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els microorganismes implicats.
Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de cervesa.
Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar solucions.
 A9 Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la fermentació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT3 Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)
Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)
Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el problema. (Creativitat)
Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)
Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar limitacions i proposar millores. (Avaluació)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge