2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Fermented Beverages (2014)
 Subjects
  MICROBIOLOGY OF BEER
   Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Introducció a la microbiologia cervecera. Perspectiva històrica.
Tema 2. Característiques principals dels llevats cervesers (lager o ale). Requerimients nutricionals. Efecte sobre la fermentació. Floculació.
Tema 3. Metabolisme dels llevats: fermentació alcohòlica, i producció de metabòlits secundaris. Origen de les substàncies aromàtiques i els defectes.
Tema 4. Gestió d’inòculs del llevat. Propagació del cultiu pur del llevat. Fermentacions espontànies (cerveses lambic).
Tema 5. Microorganismes potencialment contaminants. Mètodes de control microbiològic