2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Fermented Beverages (2014)
 Subjects
  MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació dels diferents blocs temàtics de la assignatura
Lecture Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura, ja sigui a classe o publicació dels materials en el Moodle.
Laboratory practicals Realització de pràctiques de laboratori relacionades amb la gestió de inòculs i control microbiològic en l'elaboració de cervesa.
Seminars Ampliació d'alguns continguts donats a les sessions magistrals, mitjançant diferents activitats (conferències específiques, tasques en línia, discussió d'articles, ..)
Personal tuition L'alumne pot fer les consultes al professor mitjançant cita prèvia, el fòrum de dubtes o correu electrònic