2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Begudes Fermentades (2014)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19625105 AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA 1Q
Obligatòria 3
19625101 BEGUDES FERMENTADES 1Q
Obligatòria 3
19625104 PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES 1Q
Obligatòria 3
19625103 QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES 1Q
Obligatòria 3
19625102 SEGURETAT ALIMENTÀRIA 1Q
Obligatòria 3
19625401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q
Pràctiques Externes obligatòria 9
19625301 TREBALL FI DE MÀSTER AN conv. única
Treball fi de màster 15
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19625202 ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA 1Q
Optativa 3
19625204 AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS 1Q
Optativa 3
19625206 BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI 1Q
Optativa 3
19625216 EL SECTOR CERVESER 1Q
Optativa 3
19625203 MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI 1Q
Optativa 3
19625205 NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA 1Q
Optativa 3
19625207 ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS 1Q
Optativa 3
19625220 ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA 2Q
Optativa 3
19625201 COMUNICACIÓ CIENTÍFICA 2Q
Optativa 3
19625221 GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING 2Q
Optativa 3
19625208 INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS 2Q
Optativa 3
19625217 MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT 2Q
Optativa 3
19625219 MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA 2Q
Optativa 3
19625218 TECNOLOGIA CERVESERA AN
Optativa 9
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19224107 ANÀLISI SENSORIAL I 1Q
Obligatòria 3
19224106 ENOLOGIA GENERAL I 1Q
Obligatòria 6
19224102 MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I 1Q
Obligatòria 6
19214102 QUÍMICA ENOLÒGICA 1Q
Obligatòria 6
19224103 QUÍMICA ENOLÒGICA 1Q
Obligatòria 6
19224113 ANÀLISI SENSORIAL II 2Q
Obligatòria 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19224122 CRIANÇA I ENVELLIMENT 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19214127 CULTURA VITIVINÍCOLA 2Q
Obligatòria 5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19224108 ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19214126 MARKETING VITIVINÍCOLA 2Q
Obligatòria 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19224112 VITICULTURA I 2Q
Obligatòria 6