2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Begudes Fermentades (2014)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19625105 AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA 1Q
Obligatòria 3
19625101 BEGUDES FERMENTADES 1Q
Obligatòria 3
19625104 PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES 1Q
Obligatòria 3
19625103 QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES 1Q
Obligatòria 3
19625102 SEGURETAT ALIMENTÀRIA 1Q
Obligatòria 3
19625401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q
Pràctiques Externes obligatòria 9
19625301 TREBALL FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 15
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19625202 ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA 1Q
Optativa 3
19625204 AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS 1Q
Optativa 3
19625216 EL SECTOR CERVESER 1Q
Optativa 3
19625203 MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI 1Q
Optativa 3
19625205 NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA 1Q
Optativa 3
19625207 ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS 1Q
Optativa 3
19625209 ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA Juny, Jul., Set.
Optativa 3
19625220 ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA Juny, Jul., Set.
Optativa 3
19625201 COMUNICACIÓ CIENTÍFICA Juny, Jul., Set.
Optativa 3
19625208 INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS Juny, Jul., Set.
Optativa 3
19625217 MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT Juny, Jul., Set.
Optativa 3
19625219 MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA Juny, Jul., Set.
Optativa 3
19625218 TECNOLOGIA CERVESERA Juny, Jul., Set.
Optativa 9
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19224107 ANÀLISI SENSORIAL I 1Q
Obligatòria 3
19224106 ENOLOGIA GENERAL I 1Q
Obligatòria 6
19224113 ANÀLISI SENSORIAL II Juny, Jul., Set.
Obligatòria 3