2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
6
2
5
1
0
1
BEGUDES FERMENTADES
1
9
6
2
5
1
0
2
SEGURETAT ALIMENTÀRIA
1
9
6
2
5
1
0
3
QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
1
9
6
2
5
1
0
4
PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
1
9
6
2
5
1
0
5
AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
1
9
6
2
5
3
0
1
TREBALL FI DE MÀSTER
1
9
6
2
5
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
9
6
2
5
2
0
1
COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
1
9
6
2
5
2
0
2
ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
1
9
6
2
5
2
0
3
MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
1
9
6
2
5
2
0
4
AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
1
9
6
2
5
2
0
5
NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
1
9
6
2
5
2
0
6
BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
1
9
6
2
5
2
0
7
ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
1
9
6
2
5
2
0
8
INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
1
9
6
2
5
2
1
6
EL SECTOR CERVESER
1
9
6
2
5
2
1
7
MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
1
9
6
2
5
2
1
8
TECNOLOGIA CERVESERA
1
9
6
2
5
2
1
9
MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
1
9
6
2
5
2
2
0
ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
1
9
6
2
5
2
2
1
GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
A1Aprofundir en els processos químics, bioquímics i tecnològics, així com en els últims avenços
cientificotècnics, que intervenen en l'elaboració de begudes fermentades, des de la matèria
primera al producte final
RA1Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA2Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA3Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA4Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA5Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA6Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA7Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA8Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA9Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA10Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA11Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA12Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA13Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA14Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA15Presentar i comunicar resultats d'investigació.
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA16Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA17Comunicar resultats científics en anglès.
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA18Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA19Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA20Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA21Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA22Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA23Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA24Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA25Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA26Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA27Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA28Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA29Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA30Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA31Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA32Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA33Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA34Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA35Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA36Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA37Reconèixer la realitat química del color del vi.
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA38Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA39Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA40Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA41Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
A2Identificar els diferents tipus de begudes fermentades amb la matèria primera i el mètode
d'elaboració, i relacionar-lo amb les característiques sensorials del producte final
RA1Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA2Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA3Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA4Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA5Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA6Saber degustar vins escumosos.
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA7Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA8Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA9Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA10Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
A3Aprofundir en l'estudi dels microorganismes implicats en l'elaboració de begudes fermentades, tant
positius com alteradors, analitzant els últims avenços científics, i comprenent la influència
que tenen sobre les propietats del producte final.
RA1Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA2Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA3Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA4Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA5Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA6Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA7Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA8Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA9Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA10Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA11Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA12Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA13Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA14Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA15Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA16Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA17Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA18Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
A4Tenir coneixements sobre legislació, qualitat i seguretat alimentària, entendre’ls i aplicar-los
en el context d'elaboració de begudes fermentades.
RA1Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA2Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA3Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA4Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA5Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
A5Interpretar i extreure informació útil a partir de dades obtingudes en el context de l'elaboració
de begudes fermentades, utilitzant de manera adequada les eines d'anàlisi estadística,
quimiomètric i de tractament gràfic de dades
RA1Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA2Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA3Presentar i comunicar resultats d'investigació.
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA4Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA5Comunicar resultats científics en anglès.
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA6Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA7Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA8Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA9Saber degustar vins escumosos.
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA10Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA11Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA12Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA13Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA14Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA15Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA16Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
A6Valorar, incorporar i gestionar eficaçment les noves eines de sostenibilitat ambiental i d'anàlisi
de cicle de vida a la producció de begudes fermentades
RA1Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA2Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA3Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
A7Planificar, dissenyar i elaborar un projecte relacionat amb l'elaboració de begudes fermentades, ja
sigui en un àmbit científic / investigador, com tecnològic
RA1Comunicar i presentar resultats d'investigació
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA2Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA3Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA4Comunicar idees i conceptes de manera clara.
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA5Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA6Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA7Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA8Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA9Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA10Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA11Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA12Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
A8Participar, aprofundir i intervenir en el conjunt de les activitats i decisions d'una empresa
d'elaboració de begudes fermentades, o en un projecte d'investigació enològica, aplicant els
coneixements adquirits en un context multidisciplinari
RA1Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA2Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA3Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA4Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA5Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA6Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA7Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
A9Gestionar la informació i el coneixement utilitzant bibliografia cientificotècnica en el camp de
la ciència i la tecnologia d'aliments
RA1Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA2Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA3Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA4Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA5Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA6Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA7Comunicar resultats científics en anglès.
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA8Integrar informació i elaborar projectes.
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA9Comunicar idees i conceptes de manera clara.
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA10Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA11Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA12Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA13Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA14Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA15Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA16Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA17Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA18Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA19Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA20Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA21Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA22Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA23Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
B2Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d'estudi.

RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Troba la solució adequada

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Troba la solució adequada

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Troba la solució adequada

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Troba la solució adequada

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA9 - Troba la solució adequada

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA9 - Troba la solució adequada

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Troba la solució adequada

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA9 - Troba la solució adequada

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA9 - Troba la solució adequada

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA9 - Troba la solució adequada

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA9 - Troba la solució adequada

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA9 - Troba la solució adequada

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA9 - Troba la solució adequada

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA9 - Troba la solució adequada

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA9 - Troba la solució adequada

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA9 - Troba la solució adequada

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA9 - Troba la solució adequada

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA9 - Troba la solució adequada

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, en l'avantguarda del camp d'estudi, en un context
d'investigació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625206/BIOTECNOLOGIA I CONTROL MICROBIOLÒGIC DEL VI
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19625221/GESTIÓ ECONÒMICA I MÀRQUETING
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19625203/MACROMOLÈC