2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
6
2
5
1
0
1
BEGUDES FERMENTADES
1
9
6
2
5
1
0
2
SEGURETAT ALIMENTÀRIA
1
9
6
2
5
1
0
3
QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
1
9
6
2
5
1
0
4
PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
1
9
6
2
5
1
0
5
AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
1
9
6
2
5
3
0
1
TREBALL FI DE MÀSTER
1
9
6
2
5
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
9
6
2
5
2
0
1
COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
1
9
6
2
5
2
0
2
ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
1
9
6
2
5
2
0
3
MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
1
9
6
2
5
2
0
4
AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
1
9
6
2
5
2
0
5
NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
1
9
6
2
5
2
0
7
ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
1
9
6
2
5
2
0
8
INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
1
9
6
2
5
2
0
9
ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
1
9
6
2
5
2
1
6
EL SECTOR CERVESER
1
9
6
2
5
2
1
7
MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
1
9
6
2
5
2
1
8
TECNOLOGIA CERVESERA
1
9
6
2
5
2
1
9
MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
1
9
6
2
5
2
2
0
ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
A1Aprofundir en els processos químics, bioquímics i tecnològics, així com en els últims avenços
cientificotècnics, que intervenen en l'elaboració de begudes fermentades, des de la matèria
primera al producte final
RA1Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA2Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Distingir el procès d'elaboració de les principals begudes fermentades, reconeixent les
transformacions bioquímiques i tecnològiques que intervenen

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA3Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Identificar els diferents subproductes que es poden elaborar a partir del procès de producció dels
vins.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA4Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Distingir els sistemes de destil·lació, així com els tipus de destil·lats i els mètodes de
producció a apartir del vi.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA5Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Optimització dels processos d'elaboració amb la finalitat de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA6Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA7Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA8Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viniticultura i/o enologia.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA9Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA9 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA10Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA10 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA11Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA11 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA12Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA12 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboraciód'un determinat vi escumós.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA13Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA13 - Compendre el rol del diòxis de carboni en les percepcions sensorials dels vins

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA14Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA14 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA15Presentar i comunicar resultats d'investigació.
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA15 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA16Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA16 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA17Comunicar resultats científics en anglès.
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA17 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA18Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA18 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA19Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA19 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA20Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA20 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA21Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA21 - Distingir les vies metabòliques de producció de metabòlits primaris, secundaris i aromes del vi.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA22Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA22 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA23Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA23 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA24Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA24 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o peroducte final.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA25Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA25 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA26Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA26 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració i l'envasat de la cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA27Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA27 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA28Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA28 - Diferenciar les característiques de la malta i el llúpul, així com la seva influència en el
procès d'elaboració de la cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA29Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA29 - Conèixer els diversos processos tecnològics propis de l'elaboració de la malta i la cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA30Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA30 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma)

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA31Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA31 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA32Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA32 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA33Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA33 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA34Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA34 - Ser capaç d'aplicar la tècnica seleccionada.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA35Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA35 - Ser capaç d'interpretar els resultats analítics obtinguts.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA36Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA36 - Tenir criteri per a seleccionar la tècnica quimiomètrica més adequada per a solucionar el
problema enològic/alimentari plantejat.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA37Reconèixer la realitat química del color del vi.
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA37 - Reconèixer la realitat química del color del vi.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA38Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA38 - Interpretar la copigmentació i la formació de nous pigments.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA39Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA39 - Comprendre la influència de les tècniques de vinificació i de criança sobre els compostos
fenòlics i el color del vi.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA40Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA40 - Conèixer la química de les proteínes i els polisacàrids del vi i les seves implicacions
tecnològiques i sensorials.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA41Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA41 - Reconèixer les tècniques moleculars per a la identificació varietal en Vitis.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA42Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA42 - Valorar les principals característiques bioquímiques i genètiques de les varietats que intervenen
en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
A2Identificar els diferents tipus de begudes fermentades amb la matèria primera i el mètode
d'elaboració, i relacionar-lo amb les característiques sensorials del producte final
RA1Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Identificar les diferents begudes fermentades amb la matèria prima i el mètode d'elaboració.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA2Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA3Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Identificar les característiques de producció i sensorials de les principals cerveses del món.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA4Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA5Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA6Saber degustar vins escumosos.
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Saber degustar vins escumosos.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA7Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA8Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA8 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA9Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA10Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA10 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA11Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA11 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt d'aplicació en viticultura i / o enologia.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA12Saber degustar vins escumosos.
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA12 - Saber degustar vins escumosos.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA13Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA13 - Distingir les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA14Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA14 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA15Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA15 - Optimitzar dels processos d'elaboració per tal de millorar les propietats escumants i
l'efervescència dels vins escumosos.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA16 Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA16 - Integrar els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura al cultiu de varietats per a la
producció de vins escumosos.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA17Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA17 - Identificar les principals característiques morfològiques (ampelográficas) de les varietats que
intervenen en l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
A3Aprofundir en l'estudi dels microorganismes implicats en l'elaboració de begudes fermentades, tant
positius com alteradors, analitzant els últims avenços científics, i comprenent la influència
que tenen sobre les propietats del producte final.
RA1Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Diferenciar el paper dels microorganismes en l'elaboració de les diferents begudes fermentades.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA2Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Reconèixer les característiques que distingeixen els diferents tipus de cervesa segons els
microorganismes implicats.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA3Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Reconèixer els microorganismes implicats i les bases bioquímiques del procès d'elaboració de
cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA4Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Saber identificar els principals defectes de les cerveses, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA5Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Reconèixer quins son els microorganismes alterants, els patògens i els indicadors de contaminació
de les begudes fermentades.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA6Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Distingir els factors que influeixen en la supervivència i creixement microbià, així com
conèixer les mesures de control d'aquests factors.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA7Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic de les begudes fermentades i per al control de la higiene durant les diferents etapes
de la producció d'aquestes begudes.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA8Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA8 - Identificar els diferents tipus de vinagre així com els mètodes de producció i les accions que es
poden realitzar per a optimitzar el procès

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA9Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA9 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA10Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA10 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA11Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA11 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA12Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per el control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA13Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA13 - Reforçar el raonament crític cap a les solucions proposades per el sector de l'enologia per a
millorar el desenvolupament de la fermentació i/o producte final.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA14Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA14 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA15Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA15 - Familiaritzar a l'alumnat amb la investigació enològica actual.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA16Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA16 - Comprendre el paper que fa el llevat en la fermentació alcohòlica i relacionar-lo amb els
possibles problemes que poden sorgir a lo llarg del procès.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA17Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA17 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA18Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA18 - Reconèixer les característiques generals, i sobretot metabòliques, dels bacteris làctics del vi,
principalment de Oenococcus oeni.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA19• Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA19 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA20Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA20 - Saber dissenyar un protocol d'elaboració i manteniment d'un peu de cuba.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA21Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA21 - Entendre els factors que influeixen en el creixement i la supervivència microbiana, així com en la
cinètica de la segona fermentació (presa d'escuma).

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
A4Tenir coneixements sobre legislació, qualitat i seguretat alimentària, entendre’ls i aplicar-los
en el context d'elaboració de begudes fermentades.
RA1Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Reconèixer els diferents tipus tòxics (naturals, abiòtics, biòtics) que poden estar presents en
els diferents tipus de begudes fermentades.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA2Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Identificar la normativa actual de legislació, qualitat i seguretat alimentària i els procediments
que s'apliquen en les indústries per a cumplir-la.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA3Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA4Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA5Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Familiaritzar l'estudiantat amb les tècniques clàssiques i emergents de la biotecnologia
enològica

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA6Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Reconèixer els diversos processos tecnològics propis dels vins escumosos.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA7Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Identificar els punts crítics en la el·laboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
A5Interpretar i extreure informació útil a partir de dades obtingudes en el context de l'elaboració
de begudes fermentades, utilitzant de manera adequada les eines d'anàlisi estadística,
quimiomètric i de tractament gràfic de dades
RA1Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA2Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA3Presentar i comunicar resultats d'investigació.
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Presentar i comunicar resultats d'investigació.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA4Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA5Comunicar resultats científics en anglès.
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA6Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA7Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA8Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA8 - Analitzar i aplicar nous processos tecnològics que intervenen en el procès d'elaboració del vi.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA9Saber degustar vins escumosos.
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA9 - Saber degustar vins escumosos.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA10Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA10 - Coneixement de les característiques sensorials dels principals vins escumosos del món.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA11Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA11 - Saber identificar els principals defectes dels vins escumosos, identificar el seu origen i proposar
solucions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA12Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA12 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA13Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA13 - Ser capaç de redactar i dicutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la pròpia
investigació

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA14Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA14 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA15Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA15 - Ser capaç d'interpretar amb caràcter crític els resultats analítics.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA16Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA16 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA17Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA17 - Comprendre el paper del diòxid de carboni en les percepcions sensorials dels vins escumosos.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA18Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA18 - Dominar els mètodes de determinació de les propietats escumants així com els factors que
influeixen sobre la espumabilitat i persistència de l'escuma.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA19Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA19 - Reconèixer i utilitzar eficaçment les tècniques d'anàlisi estadística i de tractament gràfic
de dades aplicades a la viticultura, enologia o elaboració de begudes fermentades.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA20Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA20 - Saber utilitzar els equips necessaris per a l'elaboració de vins escumosos.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA21Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA21 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisi estadística).

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA22Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA22 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir quina és la tècnica més adequada per al control
microbiològic i tecnològic durant un peu de cuba i la segona fermentació.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
A6Valorar, incorporar i gestionar eficaçment les noves eines de sostenibilitat ambiental i d'anàlisi
de cicle de vida a la producció de begudes fermentades
RA1Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Distingir els diferents tipus d'envasats disponibles en l'elaboració de cervesa, així com els
avantatges i inconvenients de cadascún d'ells.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA2Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA3Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
A7Planificar, dissenyar i elaborar un projecte relacionat amb l'elaboració de begudes fermentades, ja
sigui en un àmbit científic / investigador, com tecnològic
RA1Comunicar i presentar resultats d'investigació
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Comunicar i presentar resultats d'investigació

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA2Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA3Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny de projecte.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA4Comunicar idees i conceptes de manera clara.
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA5Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA6Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA7Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA8Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA8 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA9Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA10Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA10 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA11Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA11 - Aprendre l'ús de la sostenibilitat com una eina transversal en la pràctica de Ciència i
Tecnologia, per a: - Obtenir una comprensió completa de la metodologia d'Anàlisis de Cicle de
Vida, ACV; - Proporcionar una guia pràctica per a realitzar ACV; - Formar en l'ús de ACV com una
eina de sostenibilitat en el sector vitivinícola.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA12Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA12 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
A8Participar, aprofundir i intervenir en el conjunt de les activitats i decisions d'una empresa
d'elaboració de begudes fermentades, o en un projecte d'investigació enològica, aplicant els
coneixements adquirits en un context multidisciplinari
RA1Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA2Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA3Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Demostrar la capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA4Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques d'investigació bàsica i/o aplicada a la enologia o
biotecnologia.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA5Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Participar en el conjunt de les activitats dins d'una empresa o laboratori de productes derivats de
la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA6Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA7Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA8Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA8 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
A9Gestionar la informació i el coneixement utilitzant bibliografia cientificotècnica en el camp de
la ciència i la tecnologia d'aliments
RA1Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Reunir i sintetitzar de manera adequada la informació sobre els processos d'elaboració de begudes
fermentades.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA2Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Utilitzar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la legislació, qualitat i
seguretat alimentària.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA3Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Gestionar les fonts d'informació i la bibliografia relacionada amb la microbiologia de la
fermentació.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA4Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Utilitzar de forma crítica la informació disponible sobre l'elaboració de vinagres i destil·lats

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA5Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA6Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA6 - Establir una hipòtesis i objectius de treball per el disseny d'una tèsis doctoral.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA7Comunicar resultats científics en anglès.
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA7 - Comunicar resultats científics en anglès.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA8Integrar informació i elaborar projectes.
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA8 - Integrar informació i elaborar projectes.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA9Comunicar idees i conceptes de manera clara.
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA9 - Comunicar idees i conceptes de manera clara.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA10Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA10 - Analitzar i interpretar dades sobre clima i planta (representació en gràfics) per aportar
resultats sobre la interacció d'aquests factors (mitjançant anàlisis estadístics).

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA11Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA11 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA12Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA12 - Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió d'articles científics (en anglès) sobre la
temàtica d'estudi, per després resumir-los i debatir-los amb els professors i altres alumnes.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA13Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA13 - Familiaritzar al alumnat amb la investigació enològica actual.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA14Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA14 - Localitza i accedeix a la informació relacionada amb la temàtica d'estudi de manera eficaç i
eficient.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA15Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA15 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA16Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA16 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
pròpia investigació

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA17Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA17 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dintre del camp de l'enologia o
biotecnologia

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA18Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA18 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA19Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats per els professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA20Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA20 - Analitzar resultats d'investigació, i ser capaç de treure conclusions.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA21Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA21 - Desenvolupar un cas pràctic o projecte curt en l'elaboració de begudes fermentades.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA22Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA22 - Aplicar els estudis de viabilitat i de marketing al negoci cerveser, per a poder implantar i
optimitzar el sistema d'elaboració de cervesa.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA23Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA23 - Conèixer les tècniques de biologia molecular utilitzades en la identificació i caracterització
de microorganismes del vi.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA24Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA24 - Descriure les principals característiques agronòmiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA25Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA25 - Reconèixer les principals característiques organolèptiques de les varietats que intervenen en
l'elaboració d'un determinat vi escumós.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA26• Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA26 - • Interpretar i treballar articles científics per a l'extracció de conclusions i aplicar-les a
l'estudi en qüestió.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA27Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA27 - Interpretar i aportar alternatives a una problemàtica sobre noves tècniques vitícoles a
implementar segons varietats de raïm i condicionants de la regió vitícola, a partir de material
científic.

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
CT1Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
RA1L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA2 L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA3L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
RA1Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA2Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA3Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
CT3Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.
RA1Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA2Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA3Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA4Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
 RA5Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625101/BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625102/SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625103/QUIMIOMETRIA PEL CONTROL DE BEGUDES FERMENTADES
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625104/PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625105/AVALUACIÓ DE SOSTENIBILITAT: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625301/TREBALL FI DE MÀSTER
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625201/COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625202/ANÀLISI ENOLÒGICA AVANÇADA I SENSOMETRIA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625203/MACROMOLÈCULAS DEL RAÏM I EL VI
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625204/AVENÇOS CIENTÍFICS EN LLEVATS VÍNICS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625205/NOUS REPTES A LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625207/ÚLTIMS AVENÇOS EN ELABORACIÓ DE VINAGRES I DESTIL.LATS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625208/INNOVACIÓ EN TRACTAMENTS PRE I POST FERMENTATIUS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625209/ALTRES MICROORGANISMES D'INTERÈS EN ENOLOGIA I VITICULTURA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625216/EL SECTOR CERVESER
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625217/MALTA I TECNOLOGIA DEL MALT
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625218/TECNOLOGIA CERVESERA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625219/MICROBIOLOGIA DE LA CERVESA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19625220/ANÀLISI SENSORIAL DE CERVESA
CT4Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
RA1Conèixer l’objectiu de l’equip i identi