2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Innovació en Enoturisme (Erasmus Mundus) (2016)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19635101 MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI 1Q
Obligatòria 6
19635102 OCI I ENOTURISME 1Q
Obligatòria 6
19635103 PATRIMONI DEL VI I TURISME I 1Q
Obligatòria 6
19635104 PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS 1Q
Obligatòria 6
19635105 DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ 2Q
Obligatòria 6
19635106 GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA 2Q
Obligatòria 6
19635107 LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0 2Q
Obligatòria 6
19635108 PATRIMONI DEL VI I TURISME II 2Q
Obligatòria 6
19635109 PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA 2Q
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19635110 MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL 1Q
Obligatòria 6
19635111 PATRIMONI DEL VI I TURISME III 1Q
Obligatòria 6
19635401 PRÀCTIQUES EXTERNES 1Q
Pràctiques Externes obligatòria 12
19635112 PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS 1Q
Obligatòria 6
19635301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 2Q
Treball fi de màster 30
19635302 TREBALL DE FI DE MÀSTER 2Q
Treball fi de màster 30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19635202 ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA 1Q
Optativa 6
19635201 ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA 1Q
Optativa 6