2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
6
3
5
1
0
1
MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
1
9
6
3
5
1
0
2
OCI I ENOTURISME
1
9
6
3
5
1
0
3
PATRIMONI DEL VI I TURISME I
1
9
6
3
5
1
0
4
PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
1
9
6
3
5
1
0
5
WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
1
9
6
3
5
1
0
6
GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
1
9
6
3
5
1
0
7
LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
1
9
6
3
5
1
0
8
PATRIMONI DEL VI I TURISME II
1
9
6
3
5
1
0
9
PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
1
9
6
3
5
2
0
1
ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
1
9
6
3
5
2
0
2
ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A1Identificar els diferents tipus de vi existents i tenir coneixements dels processos de producció
vitivinícola, des del tractament de la matèria primera fins a l’obtenció del producte final.
RA1Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A3Aprofundir en el funcionament dels sistemes turístics i adquirir coneixements sobre els principis
de desenvolupament, gestió i governança de destinacions enoturístiques des d’una perspectiva
sostenible, responsable i competitiva.
RA1Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3 Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA8Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A4Aprofundir sobre les tipologies, tendències i dinàmiques dels mercats enoturístics per al disseny
i el desenvolupament d’un pla de màrqueting que promogui el vi i les activitats enoturístiques.

RA1Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A5Dissenyar i implantar estratègies innovadores per al desenvolupament de productes i destinacions
d’enoturisme.
RA1 Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A7Valorar el context històric, geogràfic, cultural i social de les regions productores de vi i
integrar-lo en els programes d’innovació vitivinícola i en el disseny de productes per als
consumidors enoturístics.
RA1 Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2 Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4 Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A8Percebre, apreciar i dominar la diversitat de característiques sensorials del vi i les tècniques
de tast.
RA1 Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A9Participar en el conjunt d’activitats dutes a terme en empreses vitivinícoles i/o institucions
vinculades al món de l’enoturisme, aplicant els coneixements adquirits en un context
multidisciplinari.
RA1Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA9 - Troba la solució adequada

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA9 - Troba la solució adequada

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA9 - Troba la solució adequada

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Troba la solució adequada

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA9 - Troba la solució adequada

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA9 - Troba la solució adequada

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA9 - Troba la solució adequada

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA9 - Troba la solució adequada

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA9 - Troba la solució adequada

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA9 - Troba la solució adequada

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
RA1Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA8En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA9Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
B8Gestionar projectes tècnics o professionals.
RA1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635105/WINE APPELLATIONS KNOWLEDGE, FOOD MATCHING AND SERVICE, TASTING
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA