2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Primer CursSegon CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
6
3
5
1
0
1
MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
1
9
6
3
5
1
0
2
OCI I ENOTURISME
1
9
6
3
5
1
0
3
PATRIMONI DEL VI I TURISME I
1
9
6
3
5
1
0
4
PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
1
9
6
3
5
1
0
5
DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
1
9
6
3
5
1
0
6
GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
1
9
6
3
5
1
0
7
LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
1
9
6
3
5
1
0
8
PATRIMONI DEL VI I TURISME II
1
9
6
3
5
1
0
9
PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
1
9
6
3
5
1
1
0
MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
1
9
6
3
5
1
1
1
PATRIMONI DEL VI I TURISME III
1
9
6
3
5
1
1
2
PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
1
9
6
3
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
9
6
3
5
3
0
2
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
9
6
3
5
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
9
6
3
5
2
0
1
ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
1
9
6
3
5
2
0
2
ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A1Identificar els diferents tipus de vi existents i tenir coneixements dels processos de producció
vitivinícola, des del tractament de la matèria primera fins a l’obtenció del producte final.
RA1Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7 Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA8Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A2Identificar i dominar els requisits per al desenvolupament i la implementació de propostes
d’emprenedoria enoturística.
RA1Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A3Aprofundir en el funcionament dels sistemes turístics i adquirir coneixements sobre els principis
de desenvolupament, gestió i governança de destinacions enoturístiques des d’una perspectiva
sostenible, responsable i competitiva.
RA1Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3 Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA8Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA9Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA10Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA11Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA12Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A4Aprofundir sobre les tipologies, tendències i dinàmiques dels mercats enoturístics per al disseny
i el desenvolupament d’un pla de màrqueting que promogui el vi i les activitats enoturístiques.

RA1Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA8 Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A5Dissenyar i implantar estratègies innovadores per al desenvolupament de productes i destinacions
d’enoturisme.
RA1 Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A6Dominar l’aplicació de les noves tecnologies en el camp de l’enoturisme.
RA1Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A7Valorar el context històric, geogràfic, cultural i social de les regions productores de vi i
integrar-lo en els programes d’innovació vitivinícola i en el disseny de productes per als
consumidors enoturístics.
RA1 Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2 Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4 Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA8Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA9Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA10 Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A8Percebre, apreciar i dominar la diversitat de característiques sensorials del vi i les tècniques
de tast.
RA1 Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A9Participar en el conjunt d’activitats dutes a terme en empreses vitivinícoles i/o institucions
vinculades al món de l’enoturisme, aplicant els coneixements adquirits en un context
multidisciplinari.
RA1Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA8Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA9Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA10Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA11Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA12Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA13Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
A10Planificar, dissenyar i elaborar un projecte innovador d’enoturisme
RA1Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
CT1Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
RA1Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2
    RA2 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3
    RA3 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4
    RA4 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
RA1Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2
    RA2 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3
    RA3 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4
    RA4 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5
    RA5 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA5 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA5 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6
    RA6 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA6 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA6 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
CT3Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.
RA1Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2
    RA2 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3
    RA3 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4
    RA4 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5
    RA5 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA5 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA5 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6
    RA6 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA6 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA6 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
CT4Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
RA1Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2
    RA2 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3
    RA3 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4
    RA4 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5
    RA5 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA5 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA5 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
CT5Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
RA1Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2
    RA2 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3
    RA3 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4
    RA4 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
CT6Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
RA1Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2
    RA2 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3
    RA3 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4
    RA4 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5
    RA5 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA5 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA5 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
RA1Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2
    RA2 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3
    RA3 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4
    RA4 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5
    RA5 -

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 -

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 -

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 -

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 -

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 -

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 -

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 -

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 -

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 -

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA5 -

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA5 -

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 -

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 -

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 -

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 -

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 -

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635103/PATRIMONI DEL VI I TURISME I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635106/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635108/PATRIMONI DEL VI I TURISME II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635110/MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635111/PATRIMONI DEL VI I TURISME III
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635201/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19635202/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA