2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Primer CursSegon CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
6
3
5
1
0
1
MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
1
9
6
3
5
1
0
2
OCI I ENOTURISME
1
9
6
3
5
1
0
4
PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
1
9
6
3
5
1
0
5
DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
1
9
6
3
5
1
0
7
LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
1
9
6
3
5
1
0
9
PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
1
9
6
3
5
1
1
3
PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
1
9
6
3
5
1
1
4
REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
1
9
6
3
5
1
1
5
GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
1
9
6
3
5
1
1
6
PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
1
9
6
3
5
4
0
2
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
1
9
6
3
5
1
1
2
PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
1
9
6
3
5
1
1
7
COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
1
9
6
3
5
1
1
8
GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
1
9
6
3
5
1
1
9
COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
1
9
6
3
5
1
2
0
PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
1
9
6
3
5
1
2
1
REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
1
9
6
3
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
9
6
3
5
3
0
2
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
9
6
3
5
4
0
3
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
1
9
6
3
5
2
0
3
ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
1
9
6
3
5
2
0
4
ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
1
9
6
3
5
2
0
5
ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
1
9
6
3
5
2
0
6
ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
A1Identificar els diferents tipus de vi existents i tenir coneixements dels processos de producció
vitivinícola, des del tractament de la matèria primera fins a l’obtenció del producte final.
RA1Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - Conèixer les diferents varietats de raïm, el seu cicle de vida i la relació amb les
característiques del most

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - Distingir les tècniques vitivinícoles del maneig de la vinya i les operacions anuals de
manteniment del cultiu

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (escumosos, dolços, fortificats i de criança)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA4Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA5Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA6Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA7 Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA7 - Reconèixer els processos d'elaboració, així com els equips necessaris per a la producció dels
diferents tipus de vi i vins especials (espumosos, dolços, fortificats i criança).

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA8Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA8 - Conèixer els diversos processos de producció i tècniques d'envelliment dels vins de criança

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
A2Identificar i dominar els requisits per al desenvolupament i la implementació de propostes
d’emprenedoria enoturística.
RA1Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - Conèixer les institucions i els organismes relacionats amb l'especialització escollida.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA4Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA5Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA6Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA7Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA7 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
A3Aprofundir en el funcionament dels sistemes turístics i adquirir coneixements sobre els principis
de desenvolupament, gestió i governança de destinacions enoturístiques des d’una perspectiva
sostenible, responsable i competitiva.
RA1Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - Conèixer casos d'anàlisi de les destinacions i mercats turístics (enoturisme)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - Comprendre el funcionament del sistema de producció i consum enoturístic

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3 Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - Apendre els diferents models de desenvolupament de l'enoturisme

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA4Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA4 - Comprendre els components del territori i la seva diversitat com a context de l'activitat
enoturística

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA5Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA5 - Comprendre i demostrar la importància del territori i l'enoturisme en el desenvolupament
territorial

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA6Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA6 - Comprendre el funcionament del sistema econòmic/turístic i la seva mesura

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA7Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA7 - Conèixer les principals tècniques per al seguiment i el monitoratge de l'activitat turística

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA8Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la importància del turisme en el desenvolupament local i regional dels territoris
vitivinícoles

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA9Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA9 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA10Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA11Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA11 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA12Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA12 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
A4Aprofundir sobre les tipologies, tendències i dinàmiques dels mercats enoturístics per al disseny
i el desenvolupament d’un pla de màrqueting que promogui el vi i les activitats enoturístiques.

RA1Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - Reconèixer els conceptes estratègics i operatius del màrqueting

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - Identificar i utilitzar les variables del màrqueting mix en l'àmbit de l'enoturisme

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - Comprendre els mètodes d'investigació per a identificar les característiques del mercat
enoturístic

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA4Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA4 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA5Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA5 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA6Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA6 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA7Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA7 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA8 Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la importància de les estratègies directes de màrqueting i vendes en períodes
festius

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
A5Dissenyar i implantar estratègies innovadores per al desenvolupament de productes i destinacions
d’enoturisme.
RA1 Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - Identificar i distingir els diferents tipus d'experiències i productes enoturístics

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - Conèixer els factors d'innovació en el desenvolupament de productes i activitats d'oci

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - Conèixer i utilitzar eines d'anàlisi, diagnosi i representació territorial

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA4Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA4 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA5Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA6Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA6 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA7Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
A6Dominar l’aplicació de les noves tecnologies en el camp de l’enoturisme.
RA1Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
A7Valorar el context històric, geogràfic, cultural i social de les regions productores de vi i
integrar-lo en els programes d’innovació vitivinícola i en el disseny de productes per als
consumidors enoturístics.
RA1 Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - Idenficar les denominacions d'origen i asociar-les amb les seves caracterísitiques més rellevants

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2 Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - Avaluar la importància dels vins en la gastronomia local

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - Distingir i utilitzar els maridatges específics entre els vins i la gastronomia local

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA4 Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA4 - Situar i descriure les tradicions tangibles i intangibles del territori

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA5Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA5 - Interpretar el patrimoni, la història, el paisatge i el context socieconòmic i cultural

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA6Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA6 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA7Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA7 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA8Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA8 - Conèixer i aplicar el disseny de cartes de vins harmonitzant-los amb l'oferta gastronòmica.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA9Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA9 - Dominar les tècniques i instruments del servei del vi (ampolles, gots, decantadors, etc.)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA10 Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA10 - Identificar les zones vitivinícoles del món i les diferents denominacions d'origen.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
A8Percebre, apreciar i dominar la diversitat de característiques sensorials del vi i les tècniques
de tast.
RA1 Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - Distingir les característiques sensorials dels diferents vins i vins especials

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
A9Participar en el conjunt d’activitats dutes a terme en empreses vitivinícoles i/o institucions
vinculades al món de l’enoturisme, aplicant els coneixements adquirits en un context
multidisciplinari.
RA1Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - Adquirir habilitats científiques i pràctiques en diferents processos de producció de vins

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA4Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA4 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA5Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA6Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA6 - Demostrar capacitat per desenvolupar les tasques professionals habituals en l'elaboració de vins
escumosos o de cervesa.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA7Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA7 - Demostrar capacitat per desenvolupar tasques de recerca bàsica i / o aplicada a l'elaboració de vi
o altres begudes fermentades.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA8Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA8 - Participar en el conjunt de les activitats dins una empresa o laboratori de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA9Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA9 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA10Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA11Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA11 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA12Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA12 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA13Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA13 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit de l'enologia i altres begudes fermentades.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
A10Planificar, dissenyar i elaborar un projecte innovador d’enoturisme
RA1Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - Ser capaç de redactar i discutir en forma d'article científic o tècnic els resultats de la
recerca pròpia.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - Realitzar un estudi específic d'investigació o innovació dins el camp de l'enologia i turisme.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA4Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA4 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències bàsiques, transversals i específiques.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA5Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA5 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l'especialització escollida.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA6Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA6 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
CT1Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
RA1L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - L’estudiant planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte.
(Procés)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - L’estudiant genera un document científic en estructura i continguts. (Memòria / Informe)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - L’estudiant presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM). (Defensa)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
RA1Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic. (Ser digital)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement. (Cercar)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes.
(Organitzar)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA4Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA4 - Crear informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta. (Crear)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA5Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement. (Compartir)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
CT3Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.
RA1Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - Reconèixer la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i afrontar-lo de manera activa. (Comprensió)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional. (Anàlisi)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema. (Creativitat)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA4Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA4 - Elaborar un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada. (Innovació)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA5Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA5 - Avaluar el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i ser capaç de trobar
limitacions i proposar millores. (Avaluació)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
CT4Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
RA1Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - Conèixer l’objectiu de l’equip i identificar el seu rol en contextos complexos. (Context)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - Comunicar i actuar amb altres equips per assolir conjuntament els objectius. (Comunicació)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - Comprometre’s i afavorir els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l’equip.
(Compromís)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA4Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA4 - Confiar en les pròpies capacitats, respectar les diferències i aprofitar-les en benefici de
l’equip. (Col·laboració)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
CT5Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
RA1Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques. (Qualitat)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - Construir un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - Produir un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Eficàcia)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA4Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA4 - Usar els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral. (Comunicació no verbal i ús de la veu)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA5Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA5 - Construir un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes. (Construcció del discurs)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA6Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA6 - Produir un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l’auditori. (Eficàcia)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
CT6Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
RA1Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - Aprofundir en l’autoconeixement professional. (Autoconeixement)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - Analitzar l’entorn professional propi de l’especialitat. (Entorn)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - Dissenyar itineraris professionals específics. (Itineraris)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA4Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA4 - Desenvolupar l’actitud professional. (Actitud professional)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
RA1Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA1 - Analitzar els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional. (Medi ambient)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA2Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA2 - Argumentar basant-se en valors socials i formular propostes compromeses en la millora de la
comunitat. (Responsabilitat social com a ciutadà/ana)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA3Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA3 - Aplicar els conceptes ètics i deontològics de l’àrea de coneixement des d’un compromís
personal i professional. (Ètica)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA
 RA4Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635101/MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635102/OCI I ENOTURISME
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635104/PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635105/DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635107/LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635109/PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635113/PATRIMONI DEL VI I LA CULTURA A ESPANYA
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635114/REGIONS VITIVINÍCOLES D'ESPANYA
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635115/GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635116/PATRIMONI DEL VI I TRADICIONS A FRANÇA
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635402/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOTURISME
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635112/PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635117/COMUNICACIÓ ENOTURÍSTICA I NOVES EINES DE MÀRQUETING
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635118/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ENOTURÍSTICS
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635119/COMPORTAMENT ENOTURÍSTIC
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635120/PATRIMONI DEL VI I TURISME A PORTUGAL
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635121/REGIONS VITIVINÍCOLES DE PORTUGAL
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635302/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635403/PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENOLOGIA
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635203/ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635204/ADAPTACIÓ A L'ECONOMIA
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635205/ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA
    RA4 - Incorporar la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant URV. (Igualtat)

19635206/ADAPTACIÓ A LA PRÀCTICA ENOLÒGICA