2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Av. Països Catalans, 26
43007 Tarragona (Catalunya, Espanya)
Telf. 977.55.97.00 | Fax. 977.55.96.99

Plans d'Estudis
Welcome
Location
Organization
General description
Rules and regulations