2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Pla d'acció tutorial
1er Cicle
1er i 2on Cicle
Màsters