2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  MÈTODES NUMÈRICS
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject MÈTODES NUMÈRICS Code 20011001
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 3 1.5 Troncal First Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinator
GARIJO REAL, ANTONIO
E-mail antonio.garijo@urv.cat
jordi.villadelprat@urv.cat
Lecturers
GARIJO REAL, ANTONIO
VILLADELPRAT YAGÜE, JORDI
Web http://www.etse.urv.es/EngInf/assig/mn/
Relevant information Aplicar les tècniques més elementals de càlcul numèric. Resoldre problemes matemàtics amb l’ajut de l’ordinador. Resoldre equacions diferencials per integració numérica. Modelitzar sistemes senzills per mètodes discrets.