2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  LABORATORI DE FENÒMENS DE TRANSPORT
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject LABORATORI DE FENÒMENS DE TRANSPORT Code 20011012
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
10.5 0 10.5 Troncal First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Coordinator
SALUEÑA PÉREZ, CLARA
E-mail josemanuel.granado@urv.cat
clara.saluena@urv.cat
josepmaria.gasto@urv.cat
Lecturers
GRANADO MORAN, JOSÉ MANUEL
SALUEÑA PÉREZ, CLARA
GASTÓ HERAS, JOSE MARIA
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/lft/
Relevant information Es realitzaran un conjunt de pràctiques experimentals de laboratori per tal d'obtenir un coneixement bàsic dels fenòmens de transport: transport de quantitat de moviment, de calor i de matèria.