2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  TERMODINÀMICA TÈCNICA I
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject TERMODINÀMICA TÈCNICA I Code 20011014
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal Second First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
FONT CAPAFONS, JOSÉ
E-mail jose.font@urv.cat
pablo.lozano@urv.cat
Lecturers
FONT CAPAFONS, JOSÉ
LOZANO SÁNCHEZ, PABLO
Web
Relevant information Caracteritzar un sistema multifàsic o reactiu en equilibri, a partir de les funcions d’estat entropia i energia lliure. S’estimaran les propietats de substàncies pures i de mescles, es caracteritzaran i interpretaran els diagrames de fases binaris i multicomponents, i es determinarà l’equilibri químic en sistemes reactius homogenis i heterogenis.