2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  FONAMENTS D`ENGINYERIA QUÍMICA
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject FONAMENTS D`ENGINYERIA QUÍMICA Code 20011018
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal First First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
GIRALT MARCÉ, JAUME
E-mail jaume.giralt@urv.cat
roger.folch@urv.cat
rukan.genc1@urv.cat
Lecturers
GIRALT MARCÉ, JAUME
FOLCH MANZANARES, ROGER
GENC ., RUKAN
Web http://www.moodle.urv.net
Relevant information Els objectius generals de l’assignatura son els d’establir una visió general del que és l’Enginyeria Química i el processos de fabricació de productes químics, per que serveixen i quins són els seus components principals i les interconnexions entre aquestes. Es plantejaran les bases de la formulació dels balanços de matèria i energia i s’estableixen les relacions entre les equacions plantejades i les derivades de les propietats físico-químiques i termodinàmiques dels compostos que intervenen. D’altre banda es fomentarà el treball en equip i el mètode cooperatiu d’autoaprenentatge així com es facilitarà la planificació, distribució i realització de tasques per tal de donar resposta a un problema obert en un temps determinat i la presentació de resultats en forma escrita i la defensa publica de la feina realitzada.