2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  ESTADÍSTICA
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject ESTADÍSTICA Code 20011019
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 3 1.5 Troncal First First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
MATEO SANZ, JOSEP MARIA
E-mail josepmaria.mateo@urv.cat
miquelangel.prior@urv.cat
Lecturers
MATEO SANZ, JOSEP MARIA
PRIOR ROMERO, MIQUEL ANGEL
Web
Relevant information Aprendre a recollir i a analitzar dades eficientment: descripció i interpretació de dades, mostreig, estimació, contrast d’hipòtesis, anàlisis de la variància amb un i dos factors, determinació de models de regressió.