2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  FÍSICA
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject FÍSICA Code 20011022
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
9 6 3 Troncal First First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Coordinator
SALUEÑA PÉREZ, CLARA
E-mail clara.saluena@urv.cat
guillaume.novelli@urv.cat
Lecturers
SALUEÑA PÉREZ, CLARA
NOVELLI -, GUILLAUME
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/fi/
Relevant information Curs de Física general en el que es fa un repàs a l’estàtica, la cinemàtica i la dinàmica del sòlid rígid, als conceptes de treball i energia i al moviment de rotació.