2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  LABORATORI DE QUÍMICA II
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject LABORATORI DE QUÍMICA II Code 20011023
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 0 6 Troncal Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
ALONSO ESTEVE, MARIA CLARA
E-mail mariaclara.alonso@urv.cat
eliana.ramirez@urv.cat
ronaldalexander.miranda@urv.cat
Lecturers
ALONSO ESTEVE, MARIA CLARA
RAMÍREZ RANGEL, ELIANA
MIRANDA ACEVEDO, RONALD ALEXANDER
Web
Relevant information Difondre l’ús de tècniques analítiques i instrumentals, utilització de mètodes normalitzats d’ús freqüent i localització de fonts de mètodes. Comprovar propietats i equilibris fisicoquímics utilitzats a l’anàlisi.