2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  LABORATORI DE QUÍMICA I
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject LABORATORI DE QUÍMICA I Code 20011024
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 0 6 Troncal Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
E-mail magdalena.constanti@urv.cat
ursulaisabel.castro@urv.cat
iulianamaria.cota@urv.cat
Lecturers
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
CASTRO CEVALLOS, URSULA ISABEL
COTA ., IULIANA MARIA
Web
Relevant information Els alumnes realitzaran 3 blocs de pràctiques a través dels quals utilitzaran el mètode científic per tal de deduir conclusions a partir de les observacions experimentals. Cada projecte de cada bloc es planteja com una simulació de la realitat socio-tecnològica, la qual requereix preses de decisions per part de l’alumne. El treball de classe s’organitza de forma individual. L’alumne haurà de realitzar el seguiment de les pràctiques i decisions a la llibreta de laboratori.