2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ A L`ENGINYERIA
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ A L`ENGINYERIA Code 20011208
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
3 1.5 1.5 Optativa Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
ALABART CÓRDOBA, JOAN RAMON
E-mail joanramon.alabart@urv.cat
Lecturers
ALABART CÓRDOBA, JOAN RAMON
Web
Relevant information Al finalitzar aquesta assignatura, l’estudiant estarà capacitat per organitzar i presentar, oralment i per escrit, informació, opinions i conceptes d’una manera concisa, rigorosa, entenedora i interessant a tota una varietat d’audiències.