2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  MÈTODES MATEMÀTICS A L`ENGINYERIA
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject MÈTODES MATEMÀTICS A L`ENGINYERIA Code 20011209
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 3 3 Optativa Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Coordinator
STIRIBA ., YOUSSEF
E-mail youssef.stiriba@urv.cat
Lecturers
STIRIBA ., YOUSSEF
Web
Relevant information Aquest curs te l'objectiu general de presentar als alumnes, dins l'entorn de MATLAB, un conjunt d'eines numèriques bàsiques, que els caldran per resoldre diferents tipus de problemes que podem trobar en Enginyeria Química, quan la seva modelització requereix la solució de sistemes d'equacions algebraiques lineals i no lineals, i equacions diferencials en general. Aquests inclouen fenòmens de transport, equacions de balanç, etc.