2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  QUÍMICA INDUSTRIAL
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject QUÍMICA INDUSTRIAL Code 20012006
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
9 6 3 Troncal Third First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
RENAU FOLCH, JOSEP
E-mail josep.renau@urv.cat
josepenric.mane@urv.cat
baltasar.boix@urv.cat
eszter.bodnar@urv.cat
Lecturers
RENAU FOLCH, JOSEP
MAÑÉ LORAN, JOSÉ ENRIQUE
BOIX RITA, BALTASAR
BODNAR ., ESZTER
Web
Relevant information Oferir als alumnes una visió global de la indústria de procés a través d’un recorregut per l’obtenció i descripció de les principals matèries primeres, per una visió general de la logística i els sistemes auxiliars de la producció i, finalment, a través de l’estudi de les bases de la seguretat industrial i de la higiene industrial.