2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  OPERACIONS DE SEPARACIÓ
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject OPERACIONS DE SEPARACIÓ Code 20012008
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal Third First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
MACKIE -, ALLAN DONALD
E-mail xavier.bernat@urv.cat
allan.mackie@urv.cat
Lecturers
BERNAT CAMÍ, XAVIER
MACKIE -, ALLAN DONALD
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/ops/
Relevant information Estudi bàsic de les operacions de separació a l’enginyeria de processos. Es tracten en forma genèrica els equips de separació per etapes i per contacte continu, amb aplicacions al disseny de columnes de destil•lació i columnes d’absorció.