2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Code 20012027
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 6 0 Troncal Fourth Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
FONTS RIBAS, ALBERT
E-mail teresa.torres@urv.cat
Lecturers
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
Web
Relevant information El principal element d’aquest curs és preparar l’alumnat pel món de la gestió i la pràctica professional. El curs pretén que l’alumnat adquireixi uns coneixements sòlids per entendre el món econòmic i el món empresarial. Per això es dota l’alumnat d’uns continguts teòrics i pràctics que li permetin participar en processos de decisió organitzatius