2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  LABORATORI DE PROCESSOS DE FABRICACIÓ
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject LABORATORI DE PROCESSOS DE FABRICACIÓ Code 20012028
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
12 0 12 Troncal Fourth Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
GADALLA ., MAMDOUH AYAD
E-mail jaume.giralt@urv.cat
xavier.farriol@urv.cat
joan.salvado@urv.cat
joanramon.alabart@urv.cat
jordi.grifoll@urv.cat
christophe.bengoa@urv.cat
bruno.sersante@urv.cat
johann.osma@urv.cat
ioanis.katakis@urv.cat
allan.mackie@urv.cat
0
marta.giamberini@urv.cat
laureano.jimenez@urv.cat
mamdouh.gadalla@urv.cat
fiethamelekot.emun@urv.cat
gonzalo.guillen@urv.cat
Lecturers
GIRALT MARCÉ, JAUME
FARRIOL ROIGÉS, FRANCESC XAVIER
SALVADÓ ROVIRA, JOAN
ALABART CÓRDOBA, JOAN RAMON
GRIFOLL TAVERNA, JORDI
BENGOA .,, CHRISTOPHE JOSÉ
SERSANTE VASQUEZ, BRUNO
OSMA CRUZ, JOHANN FACCELO
KATAKIS ., IOANNIS DAIDALOS
MACKIE -, ALLAN DONALD
BARICOT MENDOZA, MARETVA DENISSE
GIAMBERINI -, MARTA
JIMÉNEZ ESTELLER, LAUREANO
GADALLA ., MAMDOUH AYAD
TEMELISO -, FIETHAMELEKOT EMUN
GUILLEN GOSALBEZ, GONZALO
Web
Relevant information El Laboratori de Processos de Fabricació (LPF) és un laboratori per a practicar els conceptes de síntesis de processos, dimensionament d'equips i control de processos que s’han estudiat durant la carrera. A tal efecte, disposem d’ordinadors amb el software necessari per a assolir els objectius i de dues instal•lacions experimentals: una planta pilot per a separar en continu una barreja mitjançant destil•lació i una planta pilot multipropòsit/multiproducte.