2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  LABORATORI D`ENGINYERIA QUÍMICA II
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject LABORATORI D`ENGINYERIA QUÍMICA II Code 20012029
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
9 0 9 Troncal Third Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
STÜBER .,, FRANK ERICH
E-mail ricard.garcia@urv.cat
jose.font@urv.cat
afabrega@urv.cat
frankerich.stuber@urv.cat
lauramariela.pramparo@urv.cat
nigusgabbiye.habtu@urv.cat
mamdouh.gadalla@urv.cat
Lecturers
GARCIA VALLS, RICARD
FONT CAPAFONS, JOSÉ
FABREGAT LLANGOSTERA, AZAEL
STÜBER .,, FRANK ERICH
PRAMPARO ., LAURA MARIELA
HABTU -, NIGUS GABBIYE
GADALLA ., MAMDOUH AYAD
Web http://http://www.etseq.urv.es/assignatures/leq2/
Relevant information Planificar, executar, interpretar, i presentar els resultats d’un treball experimental, formant part d’un equip però amb plena responsabilitat individual. S’adquireix experiència en les operacions unitàries de separació, reacció química i tractaments d’aigües, incloent els biològics.