2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT Code 20012030
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal Third Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
MENESES BENITEZ, MONTSERRAT
E-mail montse.meneses@urv.cat
oscarorlando.ortiz@urv.cat
Lecturers
MENESES BENITEZ, MONTSERRAT
ORTIZ RODRÍGUEZ, OSCAR ORLANDO
Web
Relevant information Adquirir una visió global de l'enginyeria ambiental, tractant el concepte de sostenibilitat ambiental i les eines per a assolir-la. Aprendre a avaluar ambientalment un producte o una activitat. Descriure i utilitzar eines de valoració d’impactes ambientals. Aprendre quins són els elements d’una Auditoria Ambiental. En general s’estudiaran prioritàriament eines d’anàlisi i prevenció, que cal incorporar a la indústria de procés, i a l’activitat humana en general, abans d’haver de procedir als tractaments de final de línia. S’introdueixen també les tecnologies més comunes de tractament i eliminació de contaminants.