2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  PROJECTE FI DE CARRERA
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject PROJECTE FI DE CARRERA Code 20012101
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
33 0 33 Obligatòria Fifth Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
CASTELLS PIQUÉ, FRANCESC
E-mail josemaria.peman@urv.cat
roman.lloret@urv.cat
franciscobenjamin.baeza@urv.cat
javier.malo@urv.cat
marta.schuhmacher@urv.cat
mariaclara.alonso@urv.cat
manuel.tierno@urv.cat
cesarluis.valdes@urv.cat
tomas.berasategui@urv.cat
vicente.claramonte@urv.cat
josepenric.mane@urv.cat
jordi.gavalda@urv.cat
josemaria.chillida@urv.cat
juan.puig@urv.cat
baltasar.boix@urv.cat
ramon.garciai@urv.cat
antonio.cabello@urv.cat
eduard.bes@urv.cat
angel.gutierrez@urv.cat
ramon.boix@urv.cat
jose.basco@urv.cat
francesc.castells@urv.cat
joan.rosell@urv.cat
hansjorg.witt@urv.cat
mamdouh.gadalla@urv.cat
josepmaria.gasto@urv.cat
enrique.llaudet@urv.cat
fernando.rodriguez@urv.cat
ferran.rufi@urv.cat
Lecturers
PEMÁN MUÑOZ, JOSE MARIA
LLORET GÓMEZ, ROMAN
BAEZA PALOMARES, FRANCISCO BENJAMIN
MALO CANTARINO, JAVIER
SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
ALONSO ESTEVE, MARIA CLARA
TIERNO GARCÍA, MANUEL
VALDÉS ÁLVAREZ, CÉSAR LUIS
BERASATEGUI GASTÓN, TOMÀS
CLARAMONTE SEBASTIÁN, VICENTE
MAÑÉ LORAN, JOSÉ ENRIQUE
GAVALDÀ CASADO, JORDI
CHILLIDA RABADÁ, JOSÉ MARÍA
PUIG GIL, JUAN
BOIX RITA, BALTASAR
GARCIA ICART, RAMON
CABELLO RIMBAU, ANTONIO
BES FUSTER, EDUARD
GUTIÉRREZ DE LAMA, ANGEL
BOIX SABATER, RAMON
BASCO MONTIA, JOSÉ
CASTELLS PIQUÉ, FRANCESC
ROSELL LLOMPART, JOAN
WITT -, HANS JÖRG
GADALLA ., MAMDOUH AYAD
GASTÓ HERAS, JOSE MARIA
LLAUDET CARLES, ENRIQUE
RODRIGUEZ LUQUE, FERNANDO
RUFI BRAVO, FERRAN
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/pfceq
Relevant information Recopilar i treballar les principals tècniques utilitzades en el desenvolupament i gestió de projectes aplicant-los a la solució de diferents casos pràctics i en la realització d’un treball, generalment en equip, guiat per professors especialistes, consistent en la preparació de la informació necessària per la definició, disseny bàsic, valoració i planificació d’un projecte concret, inclosa la presentació oral i la documentació formal.