2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA Code 20012102
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
21 0 21 Obligatòria Fifth First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
GARCIA VALLS, RICARD
E-mail ricard.garcia@urv.cat
jaume.giralt@urv.cat
robertmanuel.gilabert@urv.cat
xavier.farriol@urv.cat
juancarlos.bruno@urv.cat
frankerich.stuber@urv.cat
marta.giamberini@urv.cat
Lecturers
GARCIA VALLS, RICARD
GIRALT MARCÉ, JAUME
GILABERT MALLOL, ROBERT MANUEL
FARRIOL ROIGÉS, FRANCESC XAVIER
BRUNO ARGILAGUET, JUAN CARLOS
STÜBER .,, FRANK ERICH
GIAMBERINI -, MARTA
Web http://http://matrix.etseq.urv.es/practiques/
Relevant information Efectuar durant dos mesos una pràctica real com a enginyer químic en una empresa, integrant-se en l’organització i desenvolupant tasques específiques d’enginyer, sota una supervisió dual (universitària i empresarial), per tal de dur a terme les pràctiques encomanades de forma adequada i eficient. El tipus de pràctica, la recepció ràpida i concreta de les instruccions, així com una comunicació clara i concisa dels resultats són part integrant dels objectius.