2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  LABORATORI D`INVESTIGACIÓ
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject LABORATORI D`INVESTIGACIÓ Code 20012103
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
7.5 0 7.5 Obligatòria Fifth Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
MONTANÉ CALAF, DANIEL
E-mail montse.ferrando@urv.cat
josep.bonet@urv.cat
clara.saluena@urv.cat
josep.renau@urv.cat
xavier.farriol@urv.cat
joan.salvado@urv.cat
carme.guell@urv.cat
magdalena.constanti@urv.cat
jose.font@urv.cat
daniel.montane@urv.cat
salvador.pinol@urv.cat
magda.medir@urv.cat
francesc.castells@urv.cat
christophe.bengoa@urv.cat
ioanis.katakis@urv.cat
allan.mackie@urv.cat
ciara.osullivan@urv.cat
marta.giamberini@urv.cat
laureano.jimenez@urv.cat
joan.rosell@urv.cat
alex.fragoso@urv.cat
mamdouh.gadalla@urv.cat
sandra.contreras@urv.cat
tania.gumi@urv.cat
carles.torras@urv.cat
gonzalo.guillen@urv.cat
Lecturers
FERRANDO COGOLLOS, MARIA MONTSERRAT
BONET AVALOS, JOSEP
SALUEÑA PÉREZ, CLARA
RENAU FOLCH, JOSEP
FARRIOL ROIGÉS, FRANCESC XAVIER
SALVADÓ ROVIRA, JOAN
GÜELL SAPERAS, Mª DEL CARMEN
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
FONT CAPAFONS, JOSÉ
MONTANÉ CALAF, DANIEL
PIÑOL ROIG, SALVADOR
MEDIR MERCÈ, MAGDALENA
CASTELLS PIQUÉ, FRANCESC
BENGOA .,, CHRISTOPHE JOSÉ
KATAKIS ., IOANNIS DAIDALOS
MACKIE -, ALLAN DONALD
O'SULLIVAN ., CIARA
GIAMBERINI -, MARTA
JIMÉNEZ ESTELLER, LAUREANO
ROSELL LLOMPART, JOAN
FRAGOSO SIERRA, ALEX
GADALLA ., MAMDOUH AYAD
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
GUMÍ CABALLERO, TÀNIA
TORRAS FONT, CARLES
GUILLEN GOSALBEZ, GONZALO
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/li
Relevant information Inserció en un Grup de Recerca de l'Escola i assignació d'un tema de recerca. Elaboració de propostes experimentals i de planificació del treball. Bibliografia sobre el tema assignat. Treball experimental de laboratori. Preparació i elaboració d'informes parcials de l'avanç del treball i d'un informe final. Presentació de l'informe final i avaluació crítica.