2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  ANÀLISI ENERGÈTICA DE PROCESSOS
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject ANÀLISI ENERGÈTICA DE PROCESSOS Code 20012202
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optativa First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Coordinator
BOER -, DIETER-THOMAS
E-mail dieter.boer@urv.cat
Lecturers
BOER -, DIETER-THOMAS
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/aep
Relevant information Presentació completa del mètode d’anàlisi energètica, mètode efectiu i sistemàtic que utilitza tant el primer com el segon principi de la termodinàmica per l’anàlisi del rendiment i disseny de sistemes energètics. El segon principi és especialment adequat per acostar-se a l’objectiu d’un ús més eficient de l’energia i per tal d’identificar i quantificar les pèrdues energètiques i definir les etapes a seguir per a reduir ineficiències. S’inclou l’ús de les equacions d’energia com un plantejament global de l’estudi energètic, una discussió sobre el significat i aplicació del segon principi, mètodes pel càlcul de l’energia, l’aplicació a la combustió i altres processos químics i una introducció a l'anàlisi termoeconòmica.